Standart sapma nedir? (Ticari terimler kategorisi)

(Standard deviation) Bir rakam dizisinde, sayıların aritmetik ortalama etrafında dağılımını ifade eden istatistiki ölçü. Varyansın kare köküne eşittir. Aşağıdaki formüle göre hesaplanır: Standart sapma = s = Burada X; i’nci rakamı, x aritmetik ortalamayı gösterir. Bireysel değerlerin ortalama yüzde 68.28 i ortalamanın bir standart sapma alt ve üst sınırları arasında, yüzde 95 i iki standart sapma, yüzde 99.7 si de üç standart sapmalık sınırlar içinde yer alır. Standart sapmanın yorumu, diğer dağılım ölçüsü olan varyans’tan daha kolaydır. Çünkü varvans rakamların karesi cinsinden, standart sapma ise orijinal rakamlara göre aynı ölçü üzerinden ifade edilir.

--Reklam--